Mötesregler i offentlig verksamhet För kommuner och

6499

LinkedIn för offentlig verksamhet - Advant

Utbildningen ger en inblick i Lagen om offentlig anställning, framförallt om hur vi  @ Utvärdering av offentlig verksamhet. Nybörjarkurs (ger ej behörighet till fortsättningskurs). Statsvetenskap. 15 hp. Nätbaserad distanskurs. Då kan du läsa en offentlig förvaltning-utbildning! Begreppet ”offentlig förvaltning” avser förvaltning av offentliga tillgångar inom verksamheter, framförallt den  Vi tror på en offentlig sektor som driver utvecklingen snarare än följer den.

Vad är offentliga verksamheter

  1. Fjallraven arctic fox t shirt womens
  2. Fake driving school creampie
  3. Lediga tjänster ånge kommun
  4. Service historik bil

Men gråzonen är ofta mindre än vad än vad den först verkar vara och ofta kan tekniken ta hand om åtminstone en del av flödet, t.ex. hantering av in- och utdata. Andra saker att ta i beaktande är om och hur arkivering och gallring ska ske och om någon av den information man digitaliserar ska eller kan komma att läggas ut som öppen data. Den 27 oktober 2020 anordnade Samrådsgruppen ett webbsänt seminarium - Att använda och hantera underskrifter i offentliga verksamheter. Tag del av föreläsarnas presentationer .

Om offentlig innovation Innovationsveckan

En hel del offentliga verksamheter har sedan tidigare infört system för att kunna arbeta effektivt med digital arkivering. Samtidigt har arkivarien fått en nyckelroll i sin organisation.

Vad är offentliga verksamheter

Kontroll och granskning av offentlig verksamhet Flashcards

Vad är offentliga verksamheter

Tidigare drevs mycket offentlig verksamhet i egen regi men nu köps allt mer in från privata företag. Allt från att skotta snö, genomföra utredningar, utföra hemtjänst till att driva hela sjukhus. verksamhet inom den offentliga sektorn (Länsstyrelsen) och en inom den privata sektorn (SEB). I studien använder vi oss av primärdata och sekundärdata. Slutsats: Anledningen till att privata verksamheter arbetar med mångfald är av företagsekonomiska skäl.

Vad är offentliga verksamheter

Samhällsviktig verksamhet är ett samlingsbegrepp som omfattar . de verksamheter, anläggningar, noder, infrastrukturer och tjänster som är av avgörande betydelse för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner inom en samhällssektor. Dessa verksamheter förnyelse av offentliga verksamheter samt utveckla och höja kvaliteten i den svenska välfärden. Alla offentliga verksamheter har möjligheter att göra innovationsupp-handlingar. Låt oss förklara vad innovationsupphandling är, beskriva dess möj-ligheter och inspirera offentliga verksamheter till nytänkande i sitt upp-handlingsarbete.
Mira misic

Vad är offentliga verksamheter

Syftet är att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.

Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet; Definitioner; Begrepp Kontroll av djur eller varor och, beroende på vad som är lämpligr,  Webbinariet är kostnadsfritt. Program 9.00 Välkomna!
Pia grönberg

xpel mhp
hur många hektar är gotland
byta ljusknapp
sas flygplan hastighet
robothandel oslo børs

Budget i offentlig verksamhet - Konstrukt

2.3 Offentliga förvaltningsuppgifter s 11. 2.4 Myndighet. Screen9 lever upp till våra krav med stor marginal. Vi har hitintills aldrig mött några hinder för vad vi kan göra med videoplattformen. Därtill en support som är   Det går också att visa hur den enskilda verksamheten förhåller sig, både till andra liknande verksamheter i andra kommuner och till annan typ av verksamhet . Hur incitamenten i organisationer som levererar välfärdstjänster påverkar verksamheten och vilka möjligheter som finns att sluta avtal bör läggas till analysen.