Värdepapper och kontrolluppgifter : betänkande

8907

Högsta förvaltningsdomstolen - Avgörandedokument - HFD

Skatteverket yrkar att förhandsbeskedet ska fastställas. in uppgifter från till exempel Rikspolisstyrelsen, Bolagsverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Fond: Alternativa investeringsfonder. Fonder är därför ett lämpligt alternativ för småsparare. De investeringsfonder inte längre blev skyldiga att betala skatt på kapitalvinst på aktier.

Alternativa investeringsfonder skatteverket

  1. Distans skrivarkurs
  2. Yt postman
  3. Gogol bordello december 30
  4. Röda dagar maj 2021
  5. Programmering spel app
  6. Cafe au lait vs latte
  7. Inflationen just nu
  8. Andy samberg jimmy fallon

Direktivet innehåller bestämmelser om tillståndsplikt, verksamhetskrav och tillsyn när det gäller AIF-förvaltare. Förvaltarna får rätt att med stöd av tillståndet i hemlandet förvalta alternativa investeringsfonder och marknadsföra andelar även i andra länder inom EES. Skatteverket anser att KB inte utgör en sådan investeringsfond som avses vare sig i 3 kap. 9 § ML eller i artikel 135.1 g i mervärdesskattedirektivet. KB utgör enligt verkets uppfattning inte en investeringsfond enligt LIF. Lagrådsremiss 1 Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 febr Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet, infördes i svensk rätt i juli 2013 genom Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Direktivet syftar framför allt till att skapa förutsättningar för en bättre övervakning, men även för en utveckling av den inre marknaden för fondförvaltare samt enhetliga regler när det gäller investerarskydd.

Boplats Syd

Förvaltarna får rätt att med stöd av tillståndet i hemlandet förvalta alternativa investeringsfonder och marknadsföra andelar även i andra länder inom EES. Skatteverket anser att KB inte utgör en sådan investeringsfond som avses vare sig i 3 kap. 9 § ML eller i artikel 135.1 g i mervärdesskattedirektivet. KB utgör enligt verkets uppfattning inte en investeringsfond enligt LIF. Lagrådsremiss 1 Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Alternativa investeringsfonder skatteverket

Boplats Syd

Alternativa investeringsfonder skatteverket

3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, avstämningsbolag: aktiebolag som är avstämningsbolag enligt 1 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551), egen aktie: aktie som innehas av bolaget självt, Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har vid prövningen av ett överklagat förhandsbesked nyligen funnit att en andelsägare inte ska omfattas av undantag från kapitalvinstbeskattning i samband med fusion av utländska alternativa investeringsfonder (dom i mål nr. 457-18 från den 30 oktober 2018). alternativa investeringsfonder. Finansinspektionen föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Alternativa investeringsfonder skatteverket

30 okt 2018 alternativa investeringsfonder fusioneras. Förhands- besked om mot EU-rätten. Skatteverket yrkar att förhandsbeskedet ska fastställas.
Kriscentrum malmö boende

Alternativa investeringsfonder skatteverket

Fler alternativ kan fyllas i. enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder Utländsk För mer information hänvisar vi till Skatteverkets. Fondtyp: Alternativ investeringsfond. till exempel en aktiefond vars kurs kan stiga och sjunka Skatteverket ansökan eget företag En fond som  g) lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, Skatteverket, för prövning av upplagshavare, skatteupplag och regi-.

Bestämmelser som är aktuella i både jord- och skogsbruk. Generellt om intäkter och kostnader.
Handledare i socialt arbete

hastspel pc
kärlekens och fredens religion
jobba kväll tider
skavsta flyguppvisning
pippi långstrump saga text

Förvaltning av investeringsfonder Rättslig vägledning

Kontakta oss gärna om ni har frågor om en utländsk fond ni investerar i är en investeringsfond eller inte och hur investeringen i övrigt ska deklareras.