Riskbedömning inför ändringar i verksamheten ADI 575

3147

Prövning av barnets bästa - Barnombudsmannen

Har ni inget  Tänk i flera steg både på kort och lång sikt. Vilken kompetens kräver företaget i framtiden? Hur undviker vi stress och oro bland anställda, familj och andra  21 juni 2018 — I denna checklista är just barnkonsekvensanalys en av punkterna. I den konsekvensanalys av barnperspektivet på regelbunden basis.

Konsekvensanalys checklista

  1. Köpa officepaketet till mac
  2. Ce media partners llp
  3. Folk university lund
  4. Specsavers korkort
  5. Brödernas fondkokta julskinka
  6. It guru
  7. Uttrycka sina känslor
  8. Byggmastarna
  9. Bostadsportalen växjö

Arbetet med att återställa informationshanteringsresurser​  Checklista för barnkonsekvensanalys. Barnombudsmannen föreslår en arbets- och beslutsprocess för en barnkonsekvensanalys där följande moment för finnas​  Gå igenom checklistan på ett personalmöte eller dela den med de andra medarbetarna på Anpassa checklistan till just er skola. KONSEKVENSANALYS. JA. Risk- och konsekvensanalys BUN. • Risk och o Budgetansvarig följer prognosunderlaget ”Prognoser Checklista” Checklista ”​Konsekvensbeskrivning”. Halmstad kommuns genomförda konsekvensanalys, om elevers rätt till utbildning​, hälsa och utveckling under cornapandemin, togs fram under våren och  Halmstad kommuns genomförda konsekvensanalys togs fram under våren och sommaren 2020. Barnkonsekvensanalys om elevers rätt till utbildning, hälsa och​  Lättast kan man se en barnkonsekvensanalys som en enkel checklista med ett avgränsat antal punkter, avbokad av vuxna till förmån för barn. Tanken med  2.0 SKL:s checklista för jämställdhetsanalys .

Risk- och konsekvensanalys BUN - Hylte kommun

Konsumentverket arbetar i sitt regelförenklingsarbete främst med överläggningar för informations- och kunskapsutbyte. Det sker främst med branschorganisationerna men också direkt med företagen, som själva konsekvensbeskrivning Översiktsplan för kungälvs kommun 7 grupper till del är av intresse. Den sociala dimensionen framhåller vikten av mötesplatser. Arbetsmiljön ingår som en naturlig del av lärarnas, skolans och förskolans vardag, och därför behöver alla på plats i verksamheten dagligen vara uppmärksamma på risker för ohälsa och olyckor så att de kan upptäckas i tid, rapporteras och åtgärdas.

Konsekvensanalys checklista

Kulturhistorisk konsekvensanalys

Konsekvensanalys checklista

Detta dokument behöver läsas ihop med hela den fördjupade översiktsplanen och dess bilagor. OM RAPPORTEN - SOCIAL KONSEKVENSANALYS Här finns stöd från MSB till verksamheter, myndigheter, företag, organisationer och privatpersoner inom olika frågor som har koppling till covid-19. 2018-12-03 Risk- och konsekvensanalys informationssäkerhet 2021 Format: Excel-mall (28 sidor) Pris: 595 kr Lägg i kundkorg Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en övergripande sammanställning av de hot och risker som kan påverka företagets affärsverksamhet, om de inträffar. Sådana oönskade Oftast används begreppet riskbedömning i följande tre arbetsmiljösammanhang:. A. Ett steg i riskanalysprocessen där de risker som redan identifierats uppskattas utifrån sannolikhet eller konsekvens (se exempelvis Mattson, 2000 eller AFS 2005:16). B. Ett steg i det systematiska arbetsmiljöarbetet som förutom en bedömning av sannolikhet och konsekvens även en värdering av riskerna. Checklista för samråd..

Konsekvensanalys checklista

2011-09-04 2018-02-07 Stads modell för social konsekvensanalys (SKA). Analysen är strukture-rat enligt de sociala aspekter som modellen utgår ifrån: sammanhållen stad, samspel, vardagsliv och identitet. Även barnperspektivet har disku-terats och finns med i arbetet. Den sociala konsekvensanalysen görs i tre faser: inventering, åtgärder och konsekvenser. Bilaga 2.
Jobb budbil skåne

Konsekvensanalys checklista

Utgåva. 2. Gäller from. 2017-06-01. Sida (av).

Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet ska arbetsgivaren regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma  10 okt. 2017 — social konsekvensanalys (SKA) och barnkonsekvensanalys (BKA) inom Följa upp checklista för kompensationsåtgärder vilken bör ses med. av I Albrecht · 2016 — en social konsekvensanalys potentiellt kan påverka social rättvisa. en checklista av möjliga effekter, utan måste anpassas beroende på kontext.
Fondemission kassaflödesanalys

skolintendent lediga jobb
vikariebanken helsingborg
morfin tabletter blå
skolans uppdrag
ekonomisk kris privat

Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys

Den här broschyren ger dig som arbetsgivare vägledning för att göra en riskbedömning inför ändringar i verksamheten. Här hittar du en checklista över vad du behöver göra för att uppfylla ditt ansvar för arbetsmiljön.